Affiche Mosselfeest 26 januari 2020

Dirigent Rene Beckers

In augustus 1955 werd de 19-jarige René Beckers uit Meerhout de nieuwe dirigent. Hij begon met zijn muzikanten bij te werken, zodat na twee jaar de muzikale klim kon beginnen. Van derde afdeling klommen zij stilaan naar eerste afdeling, steeds met lof van de jury, en verder in Uitmuntendheid en zelfs Ere-afdeling (Vrasene 1967 en Zoerle-Parwijs 1969). De hoogste trap van de ladder werd bereikt in superieure afeling te Bree in 1973 (eerste prijs en lof van de jury ) en in 1974 (87% der punten). In 1977 nam de 50-koppige Koninklijke Fanfare Sint Jozefsgilde zelfs een langspeelplaat op.

Dirigent Jan Beckers In 1985 nam René Beckers, na dertig jaar dienst, eervol ontslag en kwam zijn zoon Jan Beckers in de plaats. Dat deze met zijn muzikanten in het spoor van zijn vader loopt, bewees hij door met zijn fanfare een eerste prijs te spelen in Heist-op-den-Berg in de reeks Uitmuntendheid.
(de tekst komt uit het boek SLUIS Historiek en Panorama van een Mols gehucht)

In 1993 tijdens het eeuwfeest van de fanfare behaalde de fanfare de provinciale kampioenstitel in eerste afdeling met 87%.
Deze feesten werden met veel luister gevierd in en rond de parochiezaal met medewerking van heel het Sluis, het Gemeentebestuur, Sibelco en muziekverenigingen van Mol. Er was een receptie en muziekuitvoeringen in een grote tent en het parochiehuis. Het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van Gust Van Hoof, kon met fierheid terugblikken op de buitengewone prestaties van de 100-jaar jubilerende Gilde van het dorp Sluis en mocht er overal mee uitpakken. Op 26 februari 1994 werd de fanfare nog steeds onder dirigent Jan Beckers nationaal kampioen in dezelfde afdeling met maar liefst 90% van de punten. We lezen in die verslagen ondermeer : "Zeer goede voordracht. Een uitstekende afstemming, met een quasi perfecte intonatie. Zeer mooie fanfareklank." Eén van de juryleden raadt de dirigent zelfs aan om een nog hogere moeilijkheidsgraad met deze groep aan te durven.

Jan Beckers kon het hoge niveau aanvankelijk nog even aanhouden maar langzaam, door een te lage instroom van nieuwe, jonge muzikanten begon het niveau te dalen. Een signaal voor het toenmalige bestuur om de jeugdwerking met eigen muzieklessen op te starten. In 1995 werd de jeugdfanfare olv Werner Luypaers opgericht in een poging om de toekomst van de fanfare te verzekeren.

trooper